Kirkeorgel - StrandskogenKirkeorgel - StrandskogenKirkeorgel - StrandskogenKirkeorgel - Strandskogen

Hybridorgel Løsninger

 

Hybridorgel Løsninger

Vi hører stadig oftere om “hybrid” eller “kombinasjonsorgler” i orgelmiljøet. Men hva betyr det egentlig? Hva angår “kombinasjonsorgel” så ligger det jo i ordet allerede: en kombinasjon mellom pipeorgel og et digital orgel. Denne kombinasjonen kan gi mange forskjellige fordeler. For eksempel kan du erstatte et gammelt og utslitt spillebord med et nytt og moderne som har flere muligheter og tekniske hjelpemidler, og det til en gunstig pris!

Send oss en forespørsel
Ønsker du deg ekstra stemmer i ditt orgel? Nå er dette mer realisèrbart  gjennom Johannus Orgelbouw sine løsninger. Ved å benytte vår unike teknologi, kan vi tilby våre kunder to orgler i ett, siden pipeorgel og digitalorgel faktisk kan la seg kombinere. Gjennom anerkjente innovasjoner hos Johannus kan man få det beste fra begge klangverdener.

Johannus er foregangsfirma i å utvikle hybridorgler gjennom de 10 siste årene.

Nå kan det gamle pipeorglet få nytt liv og bedre fleiksibilitet. Et nytt orgel med mange flere muligheter kan realiseres for en overkommelig sum . Kvailiteten er den aller beste både i spilleart, brukervennlighet og utvidet tilfang av registre.

 
Løsning 1

LØSNING 1: VI TRENGER ET NYTT SPILLEBORD TIL PIPEORGLET VÅRT

Du er så heldig at du disponerer et godt pipeorgel, men du savner noen stemmer i orglet.  Imidlertid finnes det ikke plass for noen flere orgelstemmer i orgelhuset.

Løsning

Hybrid orgel med ny spillebord

Johannus Orgelbouw  kan tilby et komplett orgelkonsoll som dekker alle funksjoner i en slik situasjon.  Den nye spillepulten kan  tilpasses spesielt til  din kirke. Informasjonen fra konsollet blir sendt til vår MIDI enhet for pipeorgel, som igjen gir impulser til orglets pipeverk via høyhastighets MIDI. Traktur; manualer og registratur opereres via magneter, noe også mange pipeorgelbyggere idag benytter seg av.

Fordelen med en slik løsning er radikalt forbedret trakturrespons og driftssikkerhet. Johannus sin spillepult har i tillegg en overkommelig pris.

En annen fordel i tillegg er at MIDI impulsene sendes via en ganske tynn kabel. Du kan dermed også kople til Johannus sin MIDI sequencer med en rekke funksjoner , bl.a. opptak! Pipeorglet får dermed en større brukervennlighet og et større bruksområde.

 
Løsning 2

LØSNING 2 : VI TRENGER EKSTRA STEMMER I VÅRT PIPEORGEL

Du har et godt pipeorgel, men savner sårt noen flere stemmer. Det er hverken plass i orgelhuset eller mye penger til å utvide orglet.

Løsning 1

Hybrid spillebord

I slike situasjoner kan Johannus i samarbeide med oss tilby en elektronisk enhet med digitale orgelstemmer, som kirkens organist velger.

Disse stemmene vil klinge via systemets høykvalitets fulltonehøyttalere. Johannus utvikler løsninger i hvert enkelt tilfelle prosjektert utfra erfaringer med lignende orgler. Kan kombineres med Løsning 1 ( se dette ). En ombygning av trakturen må gjennomføres. Driftssikkerheten forbedres dermed også.

Løsning 2

Hybrid spillebord

I de fleste tilfeller er det også mulig å controllere nye pipestemmer ved hjelp av vår elektroniske/ digitale enhet. I et slikt tilfelle må registrenes traktur oppdateres med magneter / elektroniske komponenter. Et orgel som idag ikke har setzerkombinasjonssystem vil dermed få dette lett tilgjengelig. Kombinasjon med Løsning 1 er nærliggende!

Det er selvsagt andre kombinasjonsmuligheter også. Generelt er Elektropneumatiske orgler i utgangspunktet instrumenter hvor det lettest lar seg kombinere.

Men helmekaniske instrumenter er heller ingen uoverkommelig utfordring for våre orgelbyggere. Ta kontakt for rådgivning!