Kirkeorgel - StrandskogenKirkeorgel - StrandskogenKirkeorgel - StrandskogenKirkeorgel - Strandskogen

Johannus
Monarkeserie

  

Johannus Monarkeserie

Musikk regnes for å være vår aller viktigste inspirasjonskilde i dagliglivet.  Den kan løfte oss ut av hverdagens trivialiteter og gi en åndelig opplevelse vi trenger der og da. Noen ganger matrialiserer dette ønsket seg på en unik måte, slik som hos Johannus Monarke. Med høyteknologisk kunnskap og kunstnerisk innsikt skaper Johannus unike instrumenter på høyeste nivå. Gjør deg kjent med Monarke. Det vil endre din oppfatning av hva et digital orgel er. Du er velkommen til å ta kontakt, så vi kan utforske dette sammen! Prøv, se og lytt selv!

Les Mer Om Monarkeserien

Last ned vår internasjonale brosjyre

monarke_III

Last ned Send oss din forespørsel

Tradisjon i ny blomstring

Århundreder med musikalsk tradisjon har gjort Europa til det ubestridte ledende område for orglets framvekst. Så for mer enn 40 år siden gjorde Johannus sine første steg som produsent av elektroniske instrumenter. 

I 1980 ser Monarke dagens lys. Det spirer frem fra en lang tradisjon og i et Hollandsk orgelmiljø som er unikt. Man ville øke mulighetene for å fremføre den store og stolte orgelliteraturen hvorsomhelst og nårsomhelst, også i sitt eget hjem.

Et slikt fleksibelt orgel som med høykvalitets sanntids opptak og tekniske hjelpemidler til rådevelde, har organister i hele landet tatt dette til sitt hjerte. Og i vårt hjerte står alltid pipeorglet i en særstilling. Så også hos Johannus. Det vitner Monarke om.

DERFOR MONARKE – DET VISER VEI I ORGELVERDENEN!
SE, PRØV OG HØR SELV!

En drøm blir gjort virkelig

Monarke gjør drømmen virkelig. Opplev Monarke slik det fremstår idag. Det står på egne ben som et fullverdig orgel, selvom om det er en reproduksjon. Det er en ærlig gjengivelse, svært nær originalen. Hvordan er dette mulig?

Først og fremst er det kjærligheten og respekten for pipeorglets fatastiske klang som har drevet Johannus til å gjengi dette i Monarke. Ikke som en billig etterligning med modulasjon og syntese, men i et påkostet sinnrikt orgel med de aller beste intensjoner. Silbermann, Cavallè-Coll, Calinet og rekke andre orgelbyggmestere kan du oppleve i din kirke, i ditt hjem. Nær deg og alle som liker orgel!

Monarke har et lydssystem og en prosessering hvor hver tone og hver stemme får leve. Dette åpner stadig flere orgelører.

Vi er ikke ute etter bare et rennomè. Vi vil øke kjærligheten til pipeorglet og til den fantastiske orgellitteraturen hos mange fler!

Det er ikke bare lov å drømme, men også å realisere drømmen!

Kan du definere forskjellen?

Resutatet av Monarke sin realisering av orgelklang får stor anerkjennelse i vide kretser. Orglets gleder spres til mange flere. Og det uten å se bort fra originalen. Det er jo den vi elsker!

Alt, i hele rekken av det å produsere et Monarke har ett siktemål : En orgelklang som gir lyst til å høre mer og spille mer!

En rekke elementer spiller inn for å oppnå dette: Opptaket som gjøres i katedralen en sen nattetime. Disposisjonen satt opp etter orgelfaglige prinsipper. Intonasjonen som gjøres ikke bare en gang , men igej til man nitidig har optimalisert Monarke til rommet.

At f.eks samme frekvens fra ulike register klinger i ulike høyttalere gir en lyddefinisjon som Johannus er kjent for. Luftstrømmen, ventilens åpning og lukning, responsen i det du trykker tangenten. Alt skal føles naturlig! Organistens fraseringer og musikalske valg kan med Monarke oppleves uten for mange begrensninger. Kirkeorgel med tilfredsstillende klang kan realiseres for alle! Og manualene er de aller beste!

Derfor Monarke!